Trả Hàng & Hoàn Tiền

Trong mọi trường hợp, Kinh Doanh Ăn Uống – KinhDoanhAnUong.com mong muốn Người mua và Ngon-Ngon.com liên hệ trao đổi với nhau về các phát sinh liên quan đến đơn hàng để được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất.