Vận Chuyển

Đối tác vận chuyển của Ngon-Ngon.com là ai?
Các đơn vị vận chuyển mà Kinh Doanh Ăn Uống – KinhDoanhAnUong.com lựa chọn là: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post, VN Post…

Phí vận chuyển được tính như thế nào?
Chi phí vận chuyển của một đơn hàng sẽ được tính dựa trên ba yếu tố:
1. Tổng khối lượng của đơn hàng (được tính dựa trên khối lượng sản phẩm mà Kinh Doanh Ăn Uống – KinhDoanhAnUong.com đã cân, đo)
2. Khoảng cách giữa kho hàng của Kinh Doanh Ăn Uống – KinhDoanhAnUong.com và Người mua (được tính dựa trên địa chỉ lấy hàng của Kinh Doanh Ăn Uống – KinhDoanhAnUong.com và địa chỉ nhận hàng của Người mua)
3. Nếu giá trị đơn hàng lớn, phí vận chuyển sẽ bao gồm cả phí bảo hiểm vận chuyển. Chi phí vận chuyển qua các đơn vị vận chuyển khác nhau sẽ khác nhau, do mỗi đơn vị có quy định tính phí riêng.