Trà sữa ĐÀI LOAN

Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)

Trà trái cây

Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:20,000 /ly lớn
Giá:20,000 /ly lớn
Giá:20,000 /lý lớn

Món ăn Vặt

Giá:15,000 /1phần
Giá:15,000 /1phần

Đồ chiên

Giá:12,000 /1cây
Giá:15,000 /1phần 8 viên
Giá:15,000 /12 viên

Chè Thái - Chè Đậu

Giá:20,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly

Sinh tố

Giá:25,000 /1ly
Giá:25,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:25,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly

Soda ý

Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly

Mì cay hàn quốc (7 cấp độ)

Giá:45,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần

Đồ uống khác

Giá:15,000 /1chai