Mì cay hàn quốc (7 cấp độ)

Giá:45,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần
Giá:40,000 /1phần

Trà sữa ĐÀI LOAN

Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:20,000 /y nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:20,000 /ly nhỏ - (25.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)
Giá:15,000 /ly nhỏ - (20.000/ly lớn)

Món ăn Vặt

Giá:15,000 /1phần
Giá:15,000 /1phần
Giá:15,000 /1phần

Trà các loại

Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:20,000 /ly lớn
Giá:20,000 /ly lớn
Giá:20,000 /lý lớn

Đồ chiên

Giá:12,000 /1cây
Giá:15,000 /1phần
Giá:15,000 /12 viên

Soda ý

Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly

Chè Thái - Chè Đậu

Giá:15,000 /1chai
Giá:20,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1ly

Sinh tố

Giá:25,000 /1ly
Giá:25,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly
Giá:25,000 /1ly
Giá:20,000 /1ly

Đồ uống khác

Giá:15,000 /1ly
Giá:13,000 /1ly
Giá:15,000 /2 cái
Giá:15,000 /1ly
Giá:15,000 /1chai
Giá:15,000 /1lon
Giá:15,000 /1chai
Giá:15,000 /1chai

Trái cây tươi

Nguyên liệu pha chế